Jako ukázkové dílo spolupráce této legendární dvojice architektů, byla zvolena brněnská Vila Tugendhat, která se tak stala ústředním bodem celého večera. Online semináře se účastnilo zhruba dvacet předních světových odborníků na Miesovu architekturu.

V první řadě se jednalo o vnuka Miese van der Rohe Dirka Lohana, který je rovněž uznávaným architektem, dceru původních majitelů vily Tugendhat, paní Danielu Hammer-Tugendhat a jejího manžela, profesora Iva Hammera, nebo Jong Soung Kimma (Miesova žáka a později spolupracovníka). Mezi vystupujícími samozřejmě nechyběli Reed Kroloff (děkan College of Architecture IIT), nebo Iveta Černá, ředitelka vily Tugendhat:„ Byla jsem velmi poctěna, že jsem se mohla zúčastnit tohoto mezinárodního webináře, který sledovali stovky registrovaných diváků z několika světadílů. Dokonalá organizace pořadatelů prokázala, že i on-line akce mohou být nejen v době pandemie další alternativou odborného kontaktu. Mimořádně potěšující je fakt, že vila Tugendhat požívá tak vysoké renomé v kontextu světové architektury. Opakovaně zmíněná pochvalná slova na mimořádnou úroveň památkové obnovy domu, která se právě před 10 lety nacházela v polovině procesu, jsou pro nás zavazující.“ doplnila Černá.

https://www.tugendhat.eu/cz/mies-online/video-tugendhat-90.html

Večer byl uvedený krátkým filmem Tugendhat 90, režiséra Jiřího Zykmunda, který byl prezentován veřejnosti v minulém roce na webových stránkách a sociálních sítích vily Tugendhat, při příležitosti výročí 90. let od dokončení budovy.

The Mies van der Rohe Society je součástí Illinois Institute of Technology v Chicagu a jejím hlavním posláním je pečovat o odkaz a dílo Ludwiga Mies van der Rohe. Hlavním předmětem zájmu je kampus chicagské univerzity, který Mies navrhl ve 40. a 50. letech minulého století poté, co byl v roce 1938 donucen k emigraci z rodného Německa do USA. V tzv. Crown Hall tohoto kampusu byla v roce 2012 rovněž prezentována Putovní výstavy vily Tugendhat připravená Studijním a dokumentačním centrem vily. Všichni odborníci se shodli, že Vila Tugendhat představuje jednu z nejpřitažlivějších staveb Miesovy kariéry a celosvětově unikátní doklad jeho architektury, který se, na rozdíl od řady jeho dalších projektů, dochoval ve vysoce autentickém stavu.

ALENA ŠEDIVÁ

Muzeum města Brna