Projekt od roku 2016 s podporou Jihomoravského kraje a v kooperaci se zapojenými jihomoravskými knihovnami organizuje Moravská zemská knihovna. Vyhlašována je každoročně literární a výtvarná soutěž. V téměř osmi desítkách knihoven v JmK se do soutěže v letošním roce zapojilo v pěti věkových kategoriích téměř sedm tisíc dětí a 1 400 dospělých. V rámci soutěže se pak konalo také 243 doprovodných akcí. Do krajského kola postoupilo 158 soutěžních prací dětí ve věku 5 až 15 let.

Projekt má i své patrony. Pro letošní ročník převzali nad projektem záštitu brněnská spisovatelka pro děti i dospělé Lucie Hlavinková a brněnský sochař Václav Sigurson Kostohryz. Pan Kostohryz je i autorem maskota celého projektu - Antoníčka s knížkou, zvaný Letič.

Cílem projektu je podpora dětského čtenářství, propojení knihoven se školami a rodinami, zobrazení knihoven jako míst, která jsou nejen zdrojem poznání, ale i místem, kde se dá trávit volný čas a kde je možné najít kamarády.

V knihovnách, zapojených do projektu, se koná řada doprovodných programů, jako např. besedy s autory, besedy pro školy, vernisáže, čtení, ale i šifrovací hry.

Na slavnostním vyhlášení na brněnské hvězdárně se děti setkaly s patrony soutěže, získaly diplom a z rukou ředitele MZK, Tomáše Kubíčka, převzaly věcné dary. Ten k projektu říká: „V osmém ročníku se projekt Jižní Morava čte, stal už tradicí. Kdyby neměl podporu u návštěvníků knihoven, tak by už dávno zanikl. Že se tak nestalo, znamená, že aktivity spojené se čtením jsou stále konkurenceschopné v nabídce jiným možností, které děti mají. A to je pro mě jako pro duchovního otce projektu i jako pro ředitele knihovny uklidňující.“

Veškeré informace a novinky o projektu najdete na webu www.jiznimoravacte.cz nebo na facebookovém profilu https://www.facebook.com/jiznimoravacte/.