O staré vrbě. Blučinský ochotnický spolek hrál divadlo | Video: Miroslava Jakubčíková