Leopold Šrom (1917 – 1968), skromný muž, oddaný vlastenec a vynikající pilot, patřil k našim nejúspěšnějším stíhačům ve druhé světové válce, ale přesto není jeho jméno a příběh známý tak, jako některých dalších československých letců ve službách britského Královského letectva. To se MZK snaží změnit těmito dvěma projekty.

Po okupaci Šrom, milovník létání, uprchl z Protektorátu do Polska, odkud se vydal do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie, aby se poté v Británii v roce 1940 přidal ke Královskému letectvu. Zde platil za přesného střelce, agresivního stíhače a ve vzdušných soubojích si připsal celkem pět potvrzených sestřelů, a řadu poškozených nepřátelských strojů. Další bojové úspěchy zaznamenal hluboko v týlu nepřítele při Slovenském národním povstání, kde si připsal několik dalších vítězství a sestřelů nacistických letounů.

Stavba šest set metrů dlouhého tramvajového tunelu, který spojí Starý Lískovec a Bohunice s univerzitním kampusem a fakultní nemocnicí.
Brněnské metro. Víme, jak pokračuje stavba nejdelšího tramvajového tunelu

V multimediální prezentaci Oči Brna MZK pravidelně představuje osobnosti narozené či jinak spojené s Brnem. Nejde přitom jen o jejich profesní dráhu, prezentace nabízí pohled i do jejich soukromého života. Nejinak je tomu u Leopolda Šroma, prezentace připomíná jeho dětství, zálibu ve sportech a prostřednictvím vybraných literárních ukázek poukazuje i na jeho gentlemanství a lidskost. Návštěvníci se zde například seznámí s příběhem, kdy Šrom posádce sestřeleného německého bombardéru, spadnuvšího do moře, přivolal pomoc. Nebo s příběhem jeho vlastního boje o život, když s fatálně poškozeným Spitfirem zázračně doletěl z Francie přes La Manche zpět na základnu.

„Přinášíme řadu vybraných memoárových ukázek, fotografií nebo videí, aby se čtenáři a návštěvníci mohli dostat letcům trochu blíže a odnést si hlubší zážitek z fascinujících osudů těchto hrdinů, z nichž byli mnozí po válce perzekuováni komunisty. Volba padla především na Leopolda Šroma, který byl nejen vynikajícím letcem, ale dle dostupných zdrojů a vzpomínek kolegů „ve zbrani“ i dobrým člověkem. Zacílení na další moravské, známé i neznámé letce je vzhledem k regionální vazbě knihovny logickým krokem,“ uvádí kurátor obou projektů, Radoslav Pospíchal z MZK.

Z návštěv  veletrhů na brněnském Výstavišti na počátku šedesátých let.
Vzpomínka z Výstaviště. Takhle vypadaly brněnské veletrhy před šedesáti lety

Atraktivní ukázky ze Šromova života i dalších Moravanů u RAF, si mohou návštěvníci procházet prostřednictvím dotykové interaktivní obrazovky. Prezentaci doprovází i projekční stěna, kde mohou zhlédnout archivní fotografie nebo původní video-záběry československých pilotů z války, z fondu Národního filmového archivu. Prezentaci ozvláštní také originální artefakty a suvenýry našich letců z RAF.

MZK k tématu spouští i rozšiřující online výstavu, která nabízí zevrubnější pohled na příběhy dalších devíti Moravanů, nejen slavných pilotů, ale i mechaniků a členů pozemního personálu. Virtuální výstavu provází množství archivních fotomateriálů ze soukromé sbírky brněnského archiváře a kronikáře Čechoslováků u RAF, Jaroslava Popelky. Je možno též zalistovat poměrně širokou řadou dobových výstřižků z tisku z období před válkou, během války či po jejím skončení. Zajímavý pohled může nabídnout také kapitola zprostředkující obraz čs. pilotů v exilovém a zahraničním tisku. Nechybí ani videoobsah ve formě rozhovorů s odborníky na danou problematiku, např. s publicistou specializovaným na historii letectví, Markem Brzkovským, nebo amatérským historikem a sběratelem Petrem Velanem.

Vzpomínka na Velkou cenu na starém Masarykově okruhu v Brně. Na snímku legenda československého motosportu František Šťastný.
Velká cena v Brně, jak ji nepamatujete. Podívejte na starý Masarykův okruh

Nakonec mohou návštěvníci nahlédnout do původních vyšetřovacích spisů některých pilotů z konce 40. a 50. let z Archivu bezpečnostních složek a ocenit bohatý seznam doporučené literatury k tématu v MZK nebo odkazy přímo na digitalizované tituly.

Radoslav Pospíchal

Moravská zemská knihovna