Přivítáme i vaše fotografie o dění ve vaší vsi nebo městě. Podělit se můžete i o snímky z výletů a prázdninových výprav za poznáním. Těšíme se na vaše obrázky a příběhy na e-mailové adrese brnensky@denik.cz.