Pod záštitou městské části Brno-sever a Církve československé husitské, ve spolupráci s klášterem Řádu sester sv. Kláry, Sokolskou stráží ČOS a SDH Brno-Soběšice se sešly asi tři desítky lidí 5. července 2021 k uctění památky Cyrila a Metoděje a mučednické smrti mistra Jana Husa u jediného Husova pomníku v Brně-Soběšicích. V projevech starosty MČ Brno-sever Martina Malečka a spolupracujících organizací zazněla vůle po hledání onoho společného a jednotícího mezi katolickým a nekatolickým křesťanstvím v pohledu na naši křesťanskou tradici. Zástupce spolku Helianthus, Michal Ševčík, připomněl paralely mezi byzantskou a řeckou myšlenkovou tradicí, kdy soluňští bratři a středověcí realisté vycházeli právě z řecké předkřesťanské a křesťanské tradice.

Předsedou spolku Helliantus je Michal Ševčík.
O Černých Polích mě baví vyprávět, říká Michal Ševčík. O čtvrti vydá knihu

V druhé části odpoledne zapálil farář Martin Kopecký za zpěvu písně Hranice vzplála husovskou hranici na sokolské zahradě nedalo Husova památníku a podvečer byl zakončen ekumenickou modlitbou Páně.