Na území brněnské diecéze se přesto zapojilo 144 kostelů a modliteben s nabídkou 540 programů. V městě Brně se otevřely brány kostelů na 35 místech. Večerní procházka po brněnských chrámech přivedla do centra Brna tisíce návštěvníků

Noc kostelů zahájila bohoslužba v kostele sv. Jakuba, kde se brněnský děkan Václav Slouk zamýšlel nad letošním mottem Noci kostelů, Žalmem 104, který je oslavou Hospodina a jeho stvořitelského díla. Přítomní církevní představitelé požehnali návštěvníkům Noci kostelů a na závěr zazněla společná modlitba Otče náš. O večerní procházku po brněnských chrámech byl velký zájem. Již od čtvrté hodiny odpolední středem města poklidně proudily zástupy návštěvníků, kteří spoluutvářeli jedinečnou atmosféru okamžiku. V katedrále sv. Petra a Pavla, kde je nově upravený liturgický prostor kněžiště, usedli návštěvníci do lavic po boku portrétů politických vězňů, kteří byli pro svou víru a životní hodnoty v minulém režimu určeni k likvidaci.

Noc kostelů ve městě Brně je tradiční akce, která bylo letos stejně jako minulý rok omezena vládními opatřeními.Noc kostelů ve městě Brně je tradiční akce, která bylo letos stejně jako minulý rok omezena vládními opatřeními.Zdroj: Deník/Jiří Sláma

Působivá instalace Claudi Ondok nese název Tváře muklovského Vatikánu. Z důvodu trvající epidemie koronaviru byla řada programů realizována ve venkovních prostorách. Zahrady pod Petrovem rozezněla kapela Ondřeje Veselého a také kapela Break Falls. Velký zájem byl o návštěvu kaple Kristus na hoře Olivetské. Kaple v areálu bývalého kláštera řádu sv. Voršily na Josefské ulici se otevřela veřejnosti poprvé po mnoha desítkách let. Program zde zpestřilo divadelní představení studentek JAMU z ateliéru Výchovné dramatiky pro neslyšící. V kostele sv. Michala vzbudila zájem přednáška o zaniklých kostelech v centru Brna, která připomněla také Královskou kapli, gotickou stavbu, která do roku 1908 stála na Dominikánském náměstí. Blahoslavův dům pozval návštěvníky na projekci představující život místního evangelického sboru. V některých kostelech se pořadatelé rozhodli vzhledem k trvající epidemii upustit od kolektivních programů a pozvali návštěvníky k individuální prohlídce a rozjímání.

Pestrý program Noci kostelů i mimo centrum

Na místě bývalého kostela sv. Floriána na Faměrově náměstí v Černovicích připravili pořadatelé bohatou programovou nabídku včetně povídání ředitele brněnské hvězdárny Jiřího Duška nejen o zvířecích souhvězdích a přednášky architekta Jiřího Šťasty o motivu Noemovy archy v liturgickém umění. Ve venkovním prostředí na Faměrově náměstí potěšilo návštěvníky také divadlo Koráb a koncert kapely Přístav. V Horních Heršpicích byl zájem o putování po stopách sv. Klementa Marie Hofbauera a koncert Janáčkova kvarteta. Pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu v Husovicích nabídla výklad k byzantským malbám. Líšeňská farnost zapojila hned tři místa. Kostel sv. Jiljí ožil programem „Svatý zvěřinec“ o vyobrazeních svatých se zvířaty a pozornost vzbudil také „kostel, který neexistuje“ – plánovaný kostel Seslání Ducha svatého v blízkosti líšeňského Salesiánského střediska mládeže. Do Kohoutovic zavítali návštěvníci na venkovní program „Od křížku ke křížku aneb geocaching trochu jinak“.

V regionu

V Adamově zaznamenalo kromě prohlídky unikátního Světelského oltáře velký ohlas také divadlo „František Blázen“, příběh o sv. Františku z Assisi. Večerní Břeclav ožila šifrovací hrou Českobratrské církve evangelické s názvem „Záhada ztraceného artefaktu“ a úspěch měla také cyklotrasa motivovaná textem písně Jožky Černého „Za starú Breclavú u tej boží muky…“. Do Bučovic zavítali návštěvníci mj. na Divadlo Já to jsem Víti Marčíka ml. Kousek od Brna, u Nesvačilky, si návštěvníci mohli prohlédnout vznikající kapli Panny Marie Bolestné, pozoruhodné duchovní a architektonické dílo z kamene, dřeva a skla. Evangelický kostel v Nosislavi nabídl koncert barokní duchovní hudby Víta Bébara a přátel. Kostel sv. Ducha v Telči zval na přednášku „240. výročí Tolerančního patentu a tolerančních modliteben na Vysočině“. V židlochovickém kostele Povýšení sv. Kříže zaujalo svědectví P. Romana Friče, O.Cart. o životě v kartuziánském klášteře. Ve Žďáru nad Sázavou zavítali návštěvníci především na „Příběh o založení kláštera“ v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše a na prohlídku pozoruhodné církevní památky, Santiniho Dolního hřbitova.

Velehradská bazilika se zapojila podeváté do celostátní akce Noc kostelů.Velehradská bazilika se zapojila podeváté do celostátní akce Noc kostelů.Zdroj: Deník/Zdeněk Skalička

Cyklotrasa Noci kostelů

Počasí přálo také účastníkům cyklotrasy Noci kostelů, která vedla z Černovic přes Komárov a Horní Heršpice do Benediktinského kláštera v Rajhradu.

Zaniklé kostely

Během letošní Noci kostelů mohli návštěvníci v brněnské diecézi navštívit nejenom kostely existující, ale také několik kostelů zaniklých. Programy zaměřené na již neexistující kostely probíhaly v Tasově, Lipůvce, Mikulčicích a také v Dolních Kounicích, kde se nachází známý klášter Rosa Coeli. V Brně byly zaniklé kostely připomenuty v Černovicích (kostel sv. Floriána) a na Dominikánském náměstí (Královská kaple).

Aplikace Noc kostelů pro Android

Návštěvníci letošní Noci kostelů měli další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a novin Noci kostelů byla nově k dispozici také aplikace pro mobilní telefony se systémem Android, která umožňovala mj. zobrazit nabídku programu nejbližších kostelů a modliteben podle GPS polohy uživatele. Již den před akcí si ji stáhlo na 500 uživatelů.

MARTINA JANDLOVÁ