V letošním roce VUS Ondráš na tomto festivalu zaznamenal několik úspěchů, kterých si soubor velmi váží. Nejvýznamnějším oceněním je titul Laureát MFF Strážnice 2023, který byl udělen tanečníkům pořadu Vivat Libuše Hynková za výjimečný taneční výkon při rekonstrukcích původních choreografií. Cenu za soubor převzal Jan Kysučan, autor pořadu a zároveň vedoucí taneční složky VUS Ondráš.

 Pořad Vivat Libuše Hynková byl věnovaný významné choreografce, pedagožce a dramaturgyni, paní Libuši Hynkové (1923-2012), která stála při formování folklorního hnutí v poválečném období a zejména při vzniku prvního folklorního profesionálního tělesa v Československu - Československého státního souboru písní a tanců (ČSSPT). Na pořadu se kromě VUS Ondráš podílel také Plzeňský lidový soubor Mladina.

Nejlepším verbířem může být jen jeden. 78. ročník ovládl bývalý hokejista
Nejlepší verbíř může být jen jeden. 78. ročník festivalu ovládl bývalý hokejista

„Libuše Hynková je osobnost, která je často ve folklorním světě opomíjená. Právě proto jsem se jí rozhodl věnovat tento pořad, aby se diváci i široká veřejnost dozvěděli o její tvorbě i o Československém státním souboru písní a tanců. Samotnému pořadu předcházel roční sběr audiovizuálních, fotografických i písemných materiálů, které jsem získal jak v několika paměťových institucích, tak zejména od bývalých členů souboru a od dcery Libuše Hynkové za což jsem jim moc vděčný. I jim byl tento pořad věnován. Jsem neskutečně rád, že bezmála po 35 letech ožila vzpomínka na tuto jedinečnou choreografku a diváci tak měli možnost zhlédnout její rozsáhlou uměleckou tvorbu,“ uvedl Jan Kysučan, vedoucí taneční složky VUS Ondráš.

 Další a neméně významné ocenění bylo uděleno Markétě Vašulkové a Davidu Pavlíčkovi, autorům pořadu Z pokladnice kulturního dědictví ČR, ve kterém účinkoval též Orchestr lidových nástrojů VUS Ondráš. Pro tento pořad orchestr nastudoval a divákům zahrál mimo jiné část z nejznámější symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany v úpravě Jiřího Mottla.

Olympijský běh v Ivančicích. Účastníci podpořili myšlenku fair play i nadaci
Olympijský běh v Ivančicích. Účastníci podpořili myšlenku fair play i nadaci

Radost má soubor také z umístění amatérského tanečníka Petra Polácha, který získal 3. místo v náročné disciplíně Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je profesionální umělecké těleso zřizované Ministerstvem obrany ČR se sídlem v Brně. Tvoří jej Orchestr lidových nástrojů, taneční skupina a dívčí sbor. Prostřednictvím hudby, zpěvu a tance představuje divákům umělecky stylizovaný folklor nejen domácích regionů Čech, Moravy a Slezska, ale také příbuzných regionů středoevropských a východoevropských. Dramaturgie a tvorba VUS Ondráš čerpá z lidových tradic, o čemž svědčí už samotný název souboru na počest slavného beskydského zbojníka Ondráše. www.vusondras.cz

Zdroj: Youtube