Sportovní a křesťanská organizace Orel si letos připomíná stoleté výročí prvního orelského sletu v Brně. Na víkend 25. a 26. června tak proto připravila bohatý program nejen pro své členy. Vše zahájí sobotní sportovní den na Horáckém náměstí, který bude plný sportovních aktivit.

„Jsem moc rád, že sobotní oslavy proběhnou právě u nás v Řečkovicích, máme zde krásně opravená hřiště a nově vybudovanou běžeckou dráhu, každý si tak může najít svůj oblíbený sport,“ uvedl starosta řečkovické jednoty Petr Bořecký.

Na děti čekají od devíti hodin stanoviště a úkoly, orelské loutkové divadlo z Milotic a dopravní hřiště. Spolu s rodiči si mohou zaběhnout štafetu, ti nejlepší se pak utkají ve finálovém závodě. Na každého účastníka čeká sladká odměna a medaile. „V rámci orelské štafety chceme překonat rekord z roku 1929, kdy štafetu běželo 321 běžců,“ řekl starosta Orla Stanislav Juránek.

Akce Sokolské Brno byla velkolepou přehlídkou radosti ze sportu a pohybu.
Ještě jednou Sokolské Brno: přehlídka pohybu, krásy, radosti, hrdosti

Nedělní slavnost bude zahájena v 10.15 hodin v jezuitském kostele. Poté se průvod vydá přes centrum města až pod Petrov do Denisových sadů. V parku pod stromy přivítá návštěvníky písničkář Pavel Helan, svoje umění zároveň předvedou děti i dospělí z orelských jednot. Orelský kulturní program nabídne vystoupení taneční skupiny, aerobik, chasu v krojích, cimbálovou muziku, country tance nebo také kung-fu. „Zveme všechny zástupce široké veřejnosti na jeden sportovní unikát. Přijďte si vyběhnout schody na Petrov, start je dole na Nových sadech,“ doplnil Petr Bořecký.

V roce 1922 se sletu zúčastnilo přes 60 tisíc cvičenců a čestných hostů. „Na historických fotografiích lze vidět orelské sletiště v místech současného brněnského výstaviště. Organizovaný průvod procházel trasou od Lužánek přes náměstí Svobody, nádraží a Staré Brno až na sletiště,“ sdělil historik a devadesátiletý orelský sportovec Božetěch Kostelka.

Dle dochovaných pramenů šli průvodem zástupci vedení Orla, zahraniční hosté, členové v orelských a lidových krojích, skupiny s prapory a dlouhé řady cvičenců. Brněnský slet československého Orla znamenal pro organizaci úspěch doma i v zahraničí a po sletu začal velký rozmach tělovýchovné i kulturní činnosti.