Rakvická krojovaná chasa slaví hody vždycky na konci června, kolem svátku svatého Jana Křtitele, kterému je zasvěcený tamní kostel. Náležitě je Rakvičtí oslavili i letos, od 26. do 28. června. Hodovou máju postavili chlapi už ve čtvrtek před hody a hlavní sláva pak začala v sobotu první podvečerním průvodem a pokračovala do neděle. První červencovou sobotu pak následovaly tradiční hodky i s oblíbeným dětským sólem.