Je mi osmaosmdesát let. V pátek 17. září jsem šla na zahajovací koncert Má vlast v podání Filharmonie Brno, na který jsem se dlouho velmi těšila. Bohužel jsem si spletla místo konání, a když jsem přišla k Besednímu domu, zjistila jsem svůj omyl. Koncert se konal v Janáčkově divadle. Byla jsem zoufalá, že koncert vzhledem ke své chatrné fyzické kondici nestihnu a se svou lítostí a beznadějí jsem se svěřila mladému páru, který zrovna seděl na nádvoří Besedního domu na lavičce. Dvojice se mě „ujala“ a ujišťovala mě, že koncert stihnu.

Dokonce mi mladí lidé nabídli, že zavolají taxi. To jsem však nemohla přijmout, protože jsem u sebe neměla dostatečnou hotovost ani bankovní kartu. Slečna mě uklidňovala, abych si nedělala starosti, že mi odvoz zaplatí. Pomohla mi usadit se do vozu, zaplatila jízdné a k mému ohromení mi do klína položila dvě stě korun. A rychle zavřela dveře. Koncert jsem stihla. Při poslouchání nádherné hudby mi však myšlenky zabíhaly k tomuto projevu lidskosti. Nevím, kdo byli tito laskaví mladí lidé, ale chtěla bych jim ze srdce poděkovat za jejich příkladnou a nezištnou pomoc.

Vlasta Černá

Brno

Děkujeme Filharmonii Brno za poskytnutí fotografií z koncertu.