BSEC je netradiční příležitost pro studenty, kteří si chtějí zkusit vyřešit skutečné problémy. Studenti budou pracovat ve tří nebo čtyřčlenných týmech. Zadání je vytvořeno ve spolupráci s renomovanými firmami. Záměrem soutěže je také zprostředkovat studentům bližší interakci se zástupci firem, kteří budou po dobu konání přítomni a budou odpovídat na otázky spojené se zadáním, nebo otázky týkající se jejich firmy.

V soutěži jsou celkem 3 kategorie

Wire it - kategorie zaměřená na studenty Fakulty elektrotechnické a komunikačních technologií. Studenti v této kategorii budou mít za úkol vyrobit funkční model s dostupným nářadím a materiálem.

Plan it - kategorie společná pro Fakultu strojního inženýrství a Fakultu elektrotechniky a technologií. Zadání bude koncipováno tak, aby se vyřešil technický problém zadaný firmou.

Code it - kategorie je určena pro studenty Fakulty informačních technologií. Studenti použijí svoji kreativitu při tvorbě řešení na reálném technickém problému z programátorské praxe.

Víkend ve znamení módy. V Brně se konal 62. ročník Styl a Kabo
Víkend ve znamení módy. V Brně se konal 62. ročník Styl a Kabo

Hodnocení všech kategorií bude probíhat před odbornou porotou, která bude sestavena ze zástupců firem a akademiků z Vysokého učeního technického.

Zahájení soutěže bude 22. 2. po obědě a soutěžit se bude až do dalšího rána. Soutěžící budou mít vyměřený soutěžní čas 18 hodin, ve kterém budou pracovat na svých zadáních. V podvečer proběhne tzv. Speed Dating s firmami, kdy budou studenti rozděleni do menších skupin. Budou tak mít lepší možnost se seznámit s firmami, jejich prací, jak to funguje v dané firmě a získají informace o stážích, které firma pořádá. Výherci získají od našich partnerů hodnotné ceny.