S velkým ohlasem se setkalo netradiční přestřižení pásky, která byla vyrobena z hasičské hadice a "stříhala" se rozepnutím hasičských spojek. Další dopolední program pokračoval slavnostní Valnou hromadou, na níž byli pozvaní hosté seznámeni s historií sboru i družby a byla zde předána řada ocenění.  

Také odpoledne před husovickým kostelem se vydařilo a přihlížející diváci měli možnost sledovat ukázky hasičských dovedností komentované velitelem husovických hasičů. Zřejmě nejvíce zaujala záchrana osoby z kostelní věže za pomocí hasičů-lezců, vyproštění osoby z havarovaného automobilu či záchrana nadměrné osoby. Přítomní měli možnost porovnat hasební techniku minulého století s tou současnou, a to při hašení dřevěného domečku, který vyrobil jeden z členů místního sboru. A samozřejmostí byla i možnost prohlídky různorodé techniky, kterou přijeli vystavit jak dobrovolní tak profesionální hasiči.

Oslavy byly zakončeny vydařenou družební zábavou na Musilce, která se protáhla do brzkých ranních hodin.

Ludmila Kutálková

starostka SDH Husovice