Sluneční paprsky pozdního léta tehdy přetínal srpek osmanského půlměsíce, a stateční obránci Vídně již měli namále. Po dvou měsících obléhání jim docházely potraviny a munice, městem se šířily nemoci a malomyslnost, turecká artilerie ostřelovala domy a minéři ničili městské hradby, aby vytvořili prostor pro finální útok.

Ve chvíli nejvyšší nouze však přišla toužebně očekávaná pomoc. Císařské, německé a polské jednotky překročily Dunaj a rázně zaútočily. Velitel obléhatelů velkovezír Kara Mustafa nezvládl boj na dvou frontách, a to, co zbylo ze skvostného muslimského vojska, dalo se na zmatený ústup.

Příprava občanů k obraně státu: Vojáci z Vyškova navštívili školu v Mikulově
Příprava občanů k obraně státu: Vojáci navštívili školu v Mikulově

Osvobozená Vídeň jásala, do rukou vítězů padl turecký tábor s nepřehledným množstvím kořisti – od stanů, koberců a skvostných koní, přes velbloudy a děla, nevyjímaje pytle s kávovými zrny.

Proč je tento den významný? Proto, že kdyby muslimská potopa zachvátila Vídeň, rozlévala by se dál, což by jako první pocítila Morava, již dříve sužovaná nájezdy tureckých a tatarských tlup. Jak dlouho by se osmanská moc ve střední Evropě udržela, nelze říci. Je však možné, že nebýt vítězství u Vídně, místo kostelů bychom měli mešity a naše ženy by skrývaly své půvaby pod burkami.

Kus práce. Obří babička zve na Znojemsku na babské krojované hody
Kus práce. Obří stárka zve na Znojemsku na babské krojované hody

Neméně důležité je, že k osvobození Vídně velkou měrou přispěli Slované, a nebyli to jen naši bezejmenní pradědové v císařských regimentech. V čele obrany města stál mj. český šlechtic Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic, o boj proti muslimům se neúnavně zasazoval Slovák, arcibiskup Juraj Pohronec Slepčiansky, lví podíl na porážce nepřítele mělo polské vojsko v čele se slavným turkobijcem, králem Janem III. Sobieským.

Posledně jmenovaný panovník vedl své jednotky z Polska, přes Slezsko napříč Moravou, přičemž navštívil i benediktinský klášter v Rajhradě u Brna. Tato skutečnost se stala motivací k zorganizování výstavy věnované vídeňskému triumfu, která bude instalována právě v prostorách kláštera. Od počátku října se tak v Rajhradě budete moci dozvědět více o výročí, dnes jen málo připomínaném.