V sobotu ráno vyrazila chasa společně s hasiči zvát obyvatele města na hody. O půl čtvrté začalo hodové veselí tancem u hasičské zbrojnice a večer následovala zábava. Příchozí mohli vidět moravskou i českou besedu a nechybělo ani půlnoční překvapení. K dobré náladě i tanci zahrála dechová hudba Blučiňáci.

Historie hasičských hodů v Kuřimi sahá až do začátku třicátých let minulého století.