Porota hodnotila obsah i formu prezentace každého týmu. Všímala si také kreativity, kterou týmy do finálního videa dostaly. „Oceňuji každého, kdo se do soutěže zapojil. Bez ohledu na to, zda si dnes odnesete ten největší počet Chechtáků a tím pádem vystoupáte na stupínky vítězů. Vyhrává úplně každý už proto, že si ze soutěže odnese nějakou praktickou zkušenost do života, která se mu bude hodit. Velký dík patří také všem učitelům, kteří podpořili své týmy a zapojili je do soutěže. Vážím si naší spolupráce,“ řekla úvodem přenosu Jana Merunková. Porotkyně Monika Houšková dodala: „Velmi si cením toho, že i v dnešní době, vlastně celém koronavirovém roku, který byl hodně poznamenán absencí fyzického kontaktu a kdy jste soutěžili a komunikovali primárně on-line, jste dokázali také natáčet videa a celkově se se soutěží tak úspěšně popasovat.“ „Strávila jsem s vámi několik měsíců, večerů a nocí, kdy jsem vyhodnocovala vaše odpovědi a plnění podmínek soutěže. Vaše výkony byly úžasné a děkuji těm, kteří měli tu odvahu a o sdělení důvodu mého hodnocení si sami napsali.

Přeji vám hodně zdaru a štěstí v dnešním finálovém dopoledni,“ zaznělo z úst metodičky projektů yourchance Michaely Škorničkové v pozdravu přítomným. Smyslem interaktivní hry Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření. Soutěž je postavena na hře, která běží ve webové aplikaci. On-line hra je rozdělena na tři kola: první kolo je zaměřeno na profil herní rodiny (domácnosti) a její bydlení, dopravu a jídlo; druhé kolo pak na další výdaje domácnosti (např. oblečení, média apod.); ve třetím kole se týmy zabývají tématem Vánoce, tvorbou finančních rezerv a investicemi. Hra je doplněna o kreativní a bonusové úkoly, které jsou dobrovolné, ale pomohou proniknout hlouběji do problematiky peněžního toku herní rodiny a její konkrétní situace. Ke kreativním úkolům patří například medailonek rodiny, finanční rezerva, rodinný recept, představení toho, jak vypadá bydlení nebo jídelníček. Bonusové úkoly jsou rozdělené do šesti oblastí, které jsou zaměřené na různé nástroje, pomocí nichž se můžete finančně vzdělávat – audio-video, kvízy, hry a aplikace a další. Obsahují různé formy získávání informací, rozvíjení schopností a celkově kompetencí. Cílem týmů je nasbírat co nejvíce virtuálních zlatých herních mincí Chechtáků.

Hala pro tramvaje v brněnských Pisárkách získala ocenění.
Ocenění ve Stavbě roku. Hala pro tramvaje přezdívaná cedník slaví úspěch

Úspěch ve hře záleží na vědomostech, aktivitě týmu a na zvolené strategii. Rozhodnutí, která tým udělá, může ovlivnit rozpočet týmu i finální zisk Chechtáků. Kromě toho musí týmy myslet i na spokojenost členů herní domácnosti. I přes nepřízeň COVID-19 a on-line výuku se soutěže ve školním roce 2019/2020 zúčastnilo 477 týmů z celé České republiky, což je od předešlého ročníku nárůst o 110 %. Z 1. stupně ZŠ to bylo 60 týmů, 2. stupeň ZŠ měl hojnou účast 259 týmů a ze středních škol, včetně gymnázií to bylo 158 týmů. A jaké jsou výsledky finále? V kategorii 1. stupeň ZŠ se na prvních třech místech umístili tyto týmy.

 1. místo: tým Pandy a kočky ze ZŠ Deštné v Orlických horách 2. místo: tým MOUČKOVI1 ze ScioŠkoly v Brně 3. místo: tým BÍDÁČCI také ze ScioŠkoly v Brně Součtem bodů byl před třetím vítězným týmem ZŠ tým JEDNO-HUBKY z DD Uherský Ostroh, který ale soutěžil v kategorii rodinných skupin v Dětských domovech. Věkově ale tým odpovídal 1. stupni ZŠ. Stupně vítězů z kategorie 2. stupeň ZŠ byly výsledkem velkého on-line finále, které proběhlo koncem září.

Nový polep v jedné z brněnských tramvají typu K3
Cestující obklopí v šalinách džungle. Ubrání se i vandalům, věří dopravce

Kdo je obsadil? 1. místo: tým Originální ze ZŠ Vimperk, Smetanova 2. místo: tým Memesovi z Gymnázia v Písku 3. místo: tým rodina Soutěživých ze ZŠ Vimperk, Smetanova.

Kategorie gymnázií a SŠ dopadla takto: 1. místo: tým KUBISGANG 2 z Vyšší odborné školy a Střední školy v Českých Budějovicích 2. místo: tým IGOROVCI z Vyšší odborné školy Třebíč, 3. místo: tým Švédovi z Gymnázia, Střední pedagogické školy, Obchodní akademie a Jazykové školy (GPOA) Znojmo Veškeré výsledky najdete na webových stránkách soutěže http://www.rozpoctisito.cz/. Všem finálovým týmům budou individuálně předány certifikáty, diplomy a ceny.

Nový ročník soutěže Rozpočti si to! 2020/2021 v kategorii 2. st ZŠ, víceletá gymnázia a SŠ startuje 1. listopadu 2020.

RENATA MAJVALDOVÁ