Zvaní po městě začalo již 18. září. Vlastní hody pak začaly v pátek 24. září stavěním máje. Zahrála cimbálová muzika Pajtáš. V sobotu 25. září chasu od odpoledne až do nedělního rána doprovázela dechová hudba Bojané.

Na hodech stárci uvítali pana rychtáře a ke všeobecné zábavě a rozpustilosti přispěl i krahujec. Chasa slavila obnovené hody po sedmé. Loni jejich pořádání překazila epidemie koronaviru.

| Video: Youtube