Střelická jednotka dobrovolných hasičů převzala od firmy THT Polička, s.r.o. novou cisternovou automobilovou stříkačku pro přepravu družstva 1+5 vybavenou kombinovaným čerpadlem s nádrží na 4000 litrů vody a 240 litrů pěnidla. Zcela nové vozidlo za 7,3 milionu korun pořídila obec Střelice u Brna za pomoci dotace Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů ve výši 2,5 milionu korun a dotace z Jihomoravského kraje ve výši 1,6 milionu korun.

Po zaškolení obsluhy, najetí potřebných kilometrů a vystrojení bylo vozidlo 3. srpna zařazeno do služby. V neděli 11. září se při příležitosti oslavy pořízení vozidla CAS 20 Scania konala slavnostní mše svatá, kterou celebroval Stanislav Drobný, farář střelické farnosti. Poté se před kostelem Nejsvětější Trojice konalo požehnání hasičům a novému vozidlu, aby se tak naplnilo krédo střelických hasičů „Bohu ku cti, lidem ku pomoci“.

Následovala slavnostní valná hromada sboru dobrovolných hasičů, kde byli pamětními medailemi oceněni současní i bývalí členové zásahové jednotky sboru ve Střelicích.

Jiří Fukan