Významná stavba Zlína - Baťův mrakodrap "21" svítila též. Zářila i nová radnice a most Miloše Sýkory zvaný Sýkorák, který spojuje moravskou a slezskou část Ostravy. Stejně tak zářila i historická radnice v Liberci. Sokolovna v Nové Pace se také oblékla do slavnostního hávu.

Díky úsilí řady členů Sokola a vstřícnosti vedení krajů měst a obcí jsme mohli rozsvítit veřejné budovy napříč republikou. Poděkování patří také společnostem, které se o svěřené stavby starají a jejich vedení bylo také svolné připomenout 160. výročí založení Sokola.

Města, úřady a společnosti, kterým patří poděkování:  Magistrát hl. města Prahy, Technologie hl. města Prahy, MČ Praha 2, Galerie Tančící dům, České radiokomunikace, MČ Praha 8, Magistrát města Ostravy, Statutární město Liberec, Krajský úřad Zlínský kraj, Město Zlín, Magistrát města Přerov, Magistrát města Prostějov, Město Uherské Hradiště, MÚ Kroměříž, Magistrát města Jihlavy, Krajský úřad Pardubického kraje.

Jiří Reichl, Česká obec sokolská