„Chtěli jsme ukázat, že i přesto, že se nemohlo kvůli protiepidemickým cvičením setkání, které je tradiční mezisletovou akcí konat, sokolové nezahálejí a stále na sobě pracují," říkají náčelnice Sokola Anna Jurčíčková a náčelník Petr Svoboda.

"Krokovku" jak byla výzva "Roztančeme jaro" přejmenovaná, cvičili sokolové napříč republikou a pak se sjeli do měst, kde se měl SokolGym konat. Do Brna dorazili například ze Střelic u Brna či Syrovic společným autobusem, který vypravila župa Jana Máchala. V Pardubicích zase bylo vidět sokoly z Hradce Králové a řady dalších jednot. Na všech zúčastněných bylo vidět, že jim setkání dělá velkou radost.

JIŘÍ REICHL

tiskový mluvčí, Česká obec sokolská