Tento rekord se pokusíme překonat už v neděli 1. srpna 2021 mezi desátou dopoledne a šestou odpoledne. Podmínkou účasti a pokusu o překonání rekordu je zorganizovat ve svém blízkém okolí piknik pro minimálně pět lidí. Setkání má trvat alespoň dvě hodiny.

Přihlašovat se zájemci mohou zde

Agentura Dobrý den z Pelhřimova, která je oficiálním správcem rekordů v České republice, vyšle v den konání na náhodně vybraná místa své komisaře pro ověřování rekordů. Ti na místě provedou dokumentaci, na základě které nám rekord uznají, nebo ne. Je proto důležité, aby všichni přihlášení piknik skutečně uspořádali podle daných pravidel, na místě a ve stanoveném čase, které uvedli v přihlášce.

Akci organizuje naše dobrovolnické centrum SPOLU proti samotě z.s. z Teplic, kde jsme si předsevzali vrátit přirozenou lidskou pospolitost tam, kde se vytratila a rozvíjet ji. Podporujeme přátelské, sousedské a rodinné vztahy ve svém okolí. K tomu nám pomáhá parta skvělých dobrovolníků, která se neustále rozrůstá. Společným piknikem oslavíme Mezinárodní den přátelství a podpoří myšlenku pospolitosti.

ROBERT ZAUER

SPOLU proti samotě, z. s

Veškeré informace jsou k nalezení na webu Spolu proti samotě