Otec Sousedík byl úspěšným podnikatelem, starostou Vsetína, vynálezcem elektromechanického pohonu legendární Slovenské strely zdobící dnes technické muzeum v Kopřivnici.

Mladý chlapec po základní škole ve Vsetíně a průmyslovce v Brně nastoupil do práce ve vsetínské Zbrojovce, později v otcově elektrotechnické továrně. Ve 23 letech přišel o tátu, který tři dny před svými 50. narozeninami tragicky zahynul po třetím zatčení gestapem za odbojovou činnost na Vsetínsku.

Do konce války byl před gestapem ukryt v Baťových závodech ve Zlíně. Po jejich přestěhování do Frenštátu pod Radhoštěm a vzniku MEZ Frenštát tam i pracoval. V 1948 přešel do nově založeného výzkumného pracoviště MEZ-vývojový závod v Brně, kde začal dálkově studovat na České vysoké škole Eduarda Beneše. Od 1952 byl jeho hlavním inženýrem a následně i ředitelem.

Historický železniční vůz Slovenská strela se po více než dvou letech oprav vrátil do Kopřivnice, 13. května 2021. Vystaven bude v novém proskleném depozitáři u nového Muzea nákladních automobilů Tatra.
VIDEO: Slovenská strela se vrátila domů do Kopřivnice, sláva to byla veliká

Po značném úsilí se od 1.1.1964 výzkumné pracoviště vyčlenilo z MEZ Brno a vznikl Výzkumný ústav elektrických strojů VÚES Brno s ředitelem Ing. Londinem.

Od té doby po dalších 26 let řídil vývoj stejnosměrných, střídavých a speciálních elektromotorů, které byly po desítky let vyráběny v podnicích MEZ v Mohelnici, Frenštátě pod radhoštěm, Vsetíně, Brně, Drásově a Nedvědici.


V době, kdy malý osobní počítač byl dražší než několik osobních automobilů nebo kdy 30kilogramová kalkulačka zvládala čtyři základní funkce a druhou odmocninu, vášnivě prosazoval použití počítačů pro výpočty a konstrování elektromotorů.

Během své dvaatřicetileté leté řídící činnosti se obklopil partou zanícených pracovníků, kterým vytvářel podmínky k tomu, aby jim práce byla aspoň koníčkem, když nemohla být zaplacena.

V roce 1990 odešel do důchodu a zemřel 9.12.2014 ve věku 93 let.

Díky za vše vykonané.

Ing. Zdeněk Žák, CSc., obchodní ředitel EM Brno s.r.o.

Ing. Václav Husák, majitel  EM Brno s.r.o., následník bývalého MEZ BRNO