Pouť v Tetčicích začne v neděli v devět hodin mší svatou pod širým nebem, protože do tamní kaple sv. Floriána a Panny Marie by se lidé nevešli. Při této příležitosti bude mimořádně k vidění starý obraz svatého Floriána, který dříve býval pověšený v původní kapli. Obec jej před několika lety nechala zrestaurovat. Program bude pokračovat v půl jedenácté vystoupením mažoretek, následovat bude řezbářská show a dílničky. Ve dvě hodiny vystoupí historičtí šermíři Taranis a zejména děti pak potěší pohádka o princezně s dlouhým nosem v podání divadla Koráb.

Co se týče Příbrami na Moravě, ještě po válce měl téměř každý dům v této obci výklenek či koutek, v kterém stála světcova soška. Takzvaní floriáni chránili stavení před neštěstím, místní věřili, že nad rodinami podrží ochrannou ruku, byli to doslova domácí bůžci. Po Únoru 1948 museli ale "tmářští a modlářští" patroni zmizet. Před zničením jich několik zachránil slavný rodák z Příbrami, výtvarník Rudolf Fila. Dvě se znovu vrátily do Příbrami.

Tulipány pěstují na rodinné květinové farmě u Tišnova.
Tulipánománie: Brněnský Zelný trh rozzáří stovky tulipánů všemožných barev

Více informací o příbramských floriánech v textu od autorky Halky Horké:

Jsou to dvě malé dřevěné sošky. Ohlodané zubem času, obyčejné, žádné umění, realistické, na první pohled nijak zvlášť zajímavé, chtělo by se říci. Ztvárňují sv. Floriána a stojí na polici kanceláře starosty v Příbrami na Moravě. Jenže stačí pár vět a je jasné, že před sebou máte kus dávné historie a "esence" této starobylé vesnice.

"Říkalo se jim floriáni a měla je doma vlastně každá příbramská rodina. Někdo pro ně měl speciální výklenek ve štítu domu, jiní je měli na očích doma. Byli to takoví domácí bůžkové v podobě svatého Floriána, který je odnepaměti patronem obce. Měli přinést do domů a selských stavení štěstí a ochránit rodiny od neštěstí celkově," vypráví Rostislav Trtilek, starosta Příbrami na Moravě.

Sošky – dřevěné i porcelánové - se dle vyprávění pamětníků dědily z generace na generaci, některé zřejmě chránily příbramská stavení celá staletí. Výklenky a domácí místa s floriánkem se pečlivě opečovávaly. Jenže pak přišel Únor 1948 a vládnoucí garnitura zatočila s čímkoliv církevním, dle ní tmářským, modlářským. "Floriánci museli pryč. Nikdo to asi přímo nenařídil, ale lidé je ze strachu ze štítů domů i z domácností sundávali a oddělávali. Bohužel v mnoha případech zmizeli úplně, dnes tu zřejmě není ani jeden," popisuje Trtilek.

O soškách a jejich významu však věděl akademický malíř Rudolf Fila. Slavný výtvarník, který se po studiích usadil na Slovensku a stal se jedním z nejvýznamnějších slovenských autorů, se v roce 1932 v Příbrami na Moravě narodil. K místu měl vždy silný vztah, vzpomínal na svoje dětství, cesty do zastávecké školy a na příbramský mlýn, kde pracoval jeho tatínek a on si zde jako mladík o prázdninách přivydělával.

Lidé se báli, tak sošky ničili

"Při svých cestách do rodiště obcházel zdejší rodiny a zjišťoval, kam floriáni zmizeli," popisuje starosta. Po dlouhé době se pak Příbram současná náhle potkala s Příbramí dávnou v bratislavském ateliéru Rudolfa Fily. Příbramská škola si v roce 2011 vymyslela výtvarný projekt, děti kreslily a svoje výtvory posílaly na posouzení právě svému slavnému rodákovi. Na závěr se v roce 2012 vypravily přímo za ním. A tam k překvapení starosty několik původních floriánů zdobilo obří knihovnu Filových. „Za komunismu se lidé báli mít svaté vystavené, raději je zničili nebo schovali na půdy. A já jsme chodil po vsi a ptal se tam, kde jsem si pamatoval, že je měli "paní, kam zmizel ten váš?" A když jej paní náhodou našla, rychle jsem vytáhl peníze a odkoupil. Babičky říkaly, jéjej, to je staré, opadané, zničené, to k ničemu není… Tak jsem jich pár zachránil," vypráví dnes již zesnulý Fila příbramským dětem na videozáznamu, který při setkání Trtilek pořídil.

V umělcově knihovně má svoje místo i keramika z jihomoravské vsi. "To jsou kótňáky. Ženy po porodu ležely v kótně, ústraní, aby se daly dohromady. A sousedky jim v tomto džbánu, kótňáku, nosily polívku. Třeba celou vyvařenou slepici," popisuje na videu dětem Filova manželka Dorota, významná výtvarnice a restaurátorka.

A pak nastalo období dalšího setkávání a dopisování, mimo jiné s Filovým synem Vitěm, známým slovenským cestovatelem, které pak vyvrcholilo darováním dvou kousků zpátky do obce. Z kterého domu a od koho úplně původně jsou, se už dnes zjistit nejspíš nepodaří. Neexistuje moc historických fotografií nebo pohlednic, na níž by se tyto sošky objevovaly. Nikoho nenapadlo dřív tak běžnou věc – sošku na domě či uvnitř – vyfotografovat, zachytit. "Dnes už vlastně na domech nejsou ani ty výklenky, domy dostaly nové fasády, nebo byly skryty uvnitř budov," povzdechne si starosta a kouká na ty "svoje dva". Chce je nechat v chráněném prostoru, i proto, že venkovní instalaci by floriánci z letitého dřeva dlouho nepřežili. Moc by si přál, aby se jich do Příbrami vrátilo ještě víc.

Florián moderního věku

A tak se Příbram pyšní aspoň jedním Floriánem, zato velkým, unikátním a navýsost moderním. Patronovi obce, který drží ochrannou ruku také nad hasiči a dohlíží, aby stavení nelehla popelem, je zasvěcena kaple na návsi. Základní kámen položili místní obyvatelé v roce 1992. Do té doby jim sloužila malá kaplička s obrazem sv. Floriána na okraji obce. Kaple sv. Floriána a Panny Marie byla vysvěcena v roce 1999 a její půdorys tvoří elipsa, k níž se přidružují elipsovité „buňky“. Na jihu je zpovědní místnost, na severu předsíň a sakristie. Celkový tvar kaple znázorňuje podobu Noemovy archy. Za ojedinělé architektonické řešení získal její tvůrce, architekt Aleš Fiala, ocenění v soutěži novodobých sakrálních staveb. Zajímavostí jsou plastiky akademické sochařky Otýlie Šuterové – Kristus se zvýrazněným srdcem, Panna Marie a sv. Florián, křížová cesta a další.

Tak světec bdí nad Příbramí pořád. Rostislav Trtilek by si přál, aby těch maličkých bylo víc. "Pro mne je to prostě část genia loci, něco co sem patří a přináší pozitivno," uzavírá příbramský starosta.