Akce, která se konala na brněnské klinice NeoVize ve středu 13. 3. od 12.00 do 16.30, umožnila pacientům přijít bez předchozího objednání a nechat si bezplatně změřit nitrooční tlak a dioptrie.

Návštěvníci kliniky byli při příchodu vřele přivítáni na recepci milou koordinátorkou Lídou a po sdělení, že přicházejí na měření v rámci prevence glaukomu, byli předáni do péče zdravotní sestry Dáši. S přátelským a profesionálním přístupem sestřička každému pacientovi změřila nitrooční tlak a dioptrie, což jsou klíčové kroky pro včasnou diagnostiku glaukomu.

Náš první rekordman mezi řidiči nákladních automobilů pan Oldřich Hudeček
Náš první rekordman mezi řidiči nákladních automobilů pan Oldřich Hudeček

Následné vyšetření prováděla oční lékařka, MUDr. Linda Kameníková. Mladá a sympatická specialistka se pacientům věnovala s osobním přístupem, prošetřila jejich oči a konzultovala s nimi výsledky měření. Pro mnohé byla tato návštěva prvním krokem k odhalení rizik spojených s glaukomem a v některých případech i důležitým podnětem k dalšímu očnímu vyšetření. „Glaukom neboli zelený zákal je vážné oční onemocnění, které je nejčastější příčinou nevratné slepoty na světě. Přitom zpočátku probíhá bezpříznakově a může jej odhalit pouze preventivní prohlídka u lékaře." zdůrazňuje význam preventivní péče lékařka.

„Měření nitroočního tlaku je pro včasnou diagnózu zeleného zákalu stěžejní," vysvětluje dále MUDr. Kameníková, a zdůrazňuje, že „právě zvýšený tlak nitrooční tekutiny způsobuje postupné odumírání vláken zrakového nervu."

Jako v Japonsku. Nádherně rozkvetlé mandloně barví do růžova jižní Moravu
Jako v Japonsku. Nádherně rozkvetlé mandloně barví do růžova jižní Moravu

„Důležité je také absolvovat důkladné oční vyšetření včetně provedení moderních zobrazovacích metod zrakového nervu. Jeho součástí je vyšetření stavu oka přístrojem zvaným OCT (optická koherenční tomografie). Ten poskytuje lékařům podrobné informace o stavu sítnice a jejích jednotlivých vrstvách,“ doplňuje mladou lékařku MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno.

Akce jako tato jsou neocenitelné pro veřejné zdraví. Nejenže přispívají k osvětě o glaukomu, ale také umožňují lidem rychlý přístup k preventivní péči, kterou by jinak možná odkládali. „Preventivní vyšetření by měl absolvovat jednou za rok každý člověk starší čtyřiceti let, zvláště pokud se glaukom vyskytuje v rodině,“ uzavírá doc. Skorkovská.