Vydejte se do Opatského Mlýna nedaleko Třebíče na Vysočině. Mlýn stojí pod hrází u splavu Opatského rybníka na Mlýnském potoce, který protéká třemi Valdíkovskými rybníky, směrem od Náramče. A proč ten název mlýnský? Protože na něm kdysi byly celkem tři mlýny. Dva v Náramči a tento, nejníže položený zde ve Valdíkově. Kolem údolí Mlýnského potoka se rozprostírají rozsáhlé pastviny s koňmi.

Přivítáme i vaše snímky z vycházek a výletů na brnensky@denik.cz.