Již mnoho let vyhlašuje renomovaná porota jako součást nizozemského veletrhu cykloturistiky „Fiets en Wandelbeurs“ nejlepší cyklotrasu Evropy. Vybírá přitom pouze z cyklotras, které byly realizovány v uplynulých dvou letech. Porota ocenila v letošní soutěži různorodou cyklotrasu vedoucí rozmanitou přírodou a krajinou propojující historická města a okouzlující vesnice. „Je těžko pochopitelné, že v roce 1989 bylo toto území odděleno ostnatým drátem a strážními věžemi,“ říká předseda poroty a známý cyklistický novinář Bert Sitters a dodává: „o to je pozoruhodnější podniknuté úsilí, které vedlo k přeměně pohraničního pásma v cyklistické eldorádo.“

Vítězná cyklostezka
Česko-rakousko-slovenský úsek Stezky železné opony – EuroVelo 13 začíná v dvouměstí České Velenice/Gmünd a pravidelně kličkuje mezi územím obou států jižními Čechami a jižní Moravou a rakouskými regiony Wald- a Weinviertel až do Bratislavy. Nabízí fascinující putování historií a kulturou všech tří zemí a jejich přírodními atrakcemi. Návštěvníky stezka mimo jiné provede malebnými městečky, ukáže ojedinělou architekturu, přeshraniční Národní park Podyjí/Thayatal či UNESCO památku Lednicko-Valtický areál. Více na www.eurovelo13.cz.

Nominované cyklostezky
Česko-rakousko-slovenský úsek Stezky železné opony – EuroVelo 13 se prosadil v konkurenci např. nizozemské Stezky na pobřeží Severního moře, Oranžské cyklostezky či Stezky kolem Zuiderzee rovněž v Nizozemsku. Cílem této iniciativy je podpora a propagace atraktivních cyklotras v Nizozemsku a v zahraničí.

Stezka železné opony – EuroVelo 13, kterou v Česku rozvíjí Partnerství, o.p.s. ve spolupráci s partnery z řad příhraničních krajů, obcí a destinačních společností, získala v dubnu 2019 i prestižní certifikát Rady Evropy „Evropská kulturní stezka“. Vedle světoznámé Svatojakubské poutní stezky získalo toto zařazení dalších 33 evropských kulturních stezek.


Daniel Mourek