Výstavy jsou jedním z výstupů projektu Architektura a česká politika v 19.–21. století, na němž tým Katedry teorie a dějin umění UMPRUM pracuje od roku 2018. Představují spojení dvou původně samostatných expozic zaměřených na problematiku 19. století a období let 1918 až 1945.

Autoři nechtěli „mapovat“ politickou architekturu českých zemí, meziválečného Československa a protektorátu, nýbrž zkoumali různé podoby interakcí architektury a politiky. Zajímalo je, jak architektonické formy reprezentovaly ideologické a sociálně-psychologické obsahy, spoluvytvářely mocenské vztahy a politické pozice, případně jakou roli hrály v sociálních procesech spojených s industrializací a modernizací státu.

Sekce věnovaná 19. století ukazuje úlohu architektury při formování české národní identity, vytváření loajality občanů k monarchii, nebo podíl architektury na rozvoji demokratických institucí a občanské společnosti. Část věnovaná první Československé republice představuje zapojení architektury do budování infrastruktury samostatného státu, hledání cesty k sociálního smíru, či snahu o vyjádření myšlenky české národní hegemonie architektonickými prostředky. Období protektorátu se do výstavy promítá nacionálně socialistickými plány na přestavbu Prahy.

Petr Svoboda

Národní památkový ústav