Ve svém příspěvku Prouza poděkoval antimonopolnímu úřadu za to, že nevystupuje pouze v roli represivního orgánu, ale poskytuje také konzultační a metodickou podporu. Připomněl, že se připravuje novela zákona o významné tržní síle, který vždy vyvolával řadu negativních emocí. Zdůraznil, že konečně budeme do českého právního řádu převádět evropskou směrnici, která mluví ne o významné tržní síle, ale o nekalých praktikách, a dívá se konečně na celý řetězec od prvního zemědělce až po obchod. Do té doby řešil zákon pouze vztah dodavatel potravin versus obchod. Podle Prouzy klíčové bude to, že v zákoně bude naprosto jasně stanoveno, co představuje konkrétní nekalé praktiky. Bude v něm naprosto jasně řečeno, co se nesmí a co se naopak může.

Z návštěv  veletrhů na brněnském Výstavišti na počátku šedesátých let.
Vzpomínka z Výstaviště. Takhle vypadaly brněnské veletrhy před šedesáti lety

Prouza dále připomněl, že do nynější doby jsme měli jakousi gumovou regulaci, která říkala, že něco se nesmí, ale pak se ještě možná nesmí jiné věci, které v tom v zákoně definovány nejsou. „My se ještě jako regulátor hluboce zamyslíme-a když, tak ještě něco zpřísníme,“ uvedl Prouza. Dodal, že to nedává smysl a jednotlivým subjektům to vůbec neřekne, jak vlastně mají postupovat. Pochvalu si v novém zákoně podle jeho vyjádření zaslouží zejména to, že výrazně podporuje digitalizaci fungování. Nový zákon již netrvá na papírových smlouvách. Prouza rovněž připomněl, že účelem regulace nemá být udělování pokut a ocenil snahu úřadu působit preventivně a změnit tak chování příslušných subjektů.

Vzpomínka na Velkou cenu na starém Masarykově okruhu v Brně. Na snímku legenda československého motosportu František Šťastný.
Velká cena v Brně, jak ji nepamatujete. Podívejte na starý Masarykův okruh

Kompetence českého soutěžního úřadu v oblasti významné tržní síly jsou vymezeny zákonem č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů. Pravomoc ÚOHS spočívá především v provádění dozoru nad dodržováním tohoto zákona a také v metodické činnosti. Jedná se o výkon činností a plnění úkolů se zaměřením na odhalování nekalých obchodních praktik a šetření ve věcech zneužití významné tržní síly. V praxi jde zejména o monitoring všech dostupných informačních zdrojů a evidenci informací, které mohou vést k detekci případů zneužití významné tržní síly. Úřad rovněž provádí sektorová šetření. Činnost, jež vyplývá z uvedeného zákona, zahrnuje vedení správních řízení včetně vydávání správních rozhodnutí a ukládání sankcí za porušení zákona, případně alternativní řešení případů vhodnými prostředky. Metodická činnost spočívá zejména ve vydávání výkladových stanovisek k ustanovením citovaného zákona.

Kristián Chalupa