Nejdříve svým zákazníkům, sousedům, známým, až celá akce vešla v obecnou známost v nejbližším okolí.

Proto jsme se my, ženy v ulici, rozhodly nenechat paní Renatu v této záslužné činnosti osamocenou a pomáhat taky. Zapojily jsme se do projektu Roušky a rozjely výrobu ve velkém.

Některé z nás přinášely průběžně materiál (bavlněné povlečení, prostěradla, větší odstřižky), paní Renata následně stříhala roušky a koordinovala práci. Několik nás šilo, všechny jsme zjišťovaly, kde jsou roušky potřeba, braly objednávky, a kdo mohl, rozvážel na vybraná místa.

Nejdříve jsme roušky dodávaly v domovské části Bystrc (domov pro seniory Foltýnova, Chovánek), později jsme akční rádius zvětšily a dodávaly do nemocnic (Milosrdných bratří, Obilní trh), dům s pečovatelskou službou Horova, diecézní charita, domov svaté Markéty, hospic svaté Alžběty a podobně.

Roušky jsme dodávaly často opakovaně, a dokonce projevil zájem o naše roušky i Magistrát města Brna. Pokud jde o množství, odhadem bylo ušito a rozdáno více než dva tisíce kusů roušek.

Paní Renata nejen že celý proces koordinovala, ale dodávala i pomocný materiál (tkaničky, gumy, nitě) ve vlastní režii.

Proto bych ráda touto cestou paní Šulákové poděkovala. Zejména v této složité době ukázala, že pomoci bližním může každý, stačí jen chtít.

EVA SMĚJOVÁ