Výzkumný projekt odstartuje v lednu 2021 a počítá s řadou jak výzkumně-akademických aktivit, tak těch směřujících k laické veřejnosti. Odborníci se pod Folettiho vedením budou z nejrůznějších pohledů zabývat obcí Conques ve Francii, která má jak turistický, tak historický i politický význam. „Jde o významné místo na poutní cestě do španělského Santiago de Compostela, nachází se tam množství historických památek datovaných od 9. do 21. století. Conques má ale význam i z hlediska historie celé Evropy, je totiž průsečíkem dějin 19. a 20. století, které daly vzniknout konstruktu národních států,“ vysvětluje Foletti.

V lokalitě plánují vědci mimo jiné provést analýzu památek, vydat o ní odbornou monografii, ale také třeba vytvořit databázi nasbíraných dat či vyrobit 3D modely památek a krátkometrážní dokumentární filmy pro veřejnost.

Masarykova univerzita jako koordinující instituce bude na projektu spolupracovat například s The City University of New York v USA, s německou Společností Maxe Plancka či s francouzským Národním výzkumným centrem. Zastoupeno je ale také italské vydavatelství Viella Libreria Editrice, které zastřeší vydávání tištěných materiálů, či místní Asociace pro ekonomický a kulturní rozvoj Conques. „Věřím, že právě díky spojení špičkových institucí s různým zaměřením – třeba na chemické analýzy materiálů, rekonstrukci historické krajiny či na komunikaci vědy – se památky světového kulturního dědictví v Conques podaří vrátit do povědomí nejen vědecké, ale i laické veřejnosti jako součást evropské sdílené identity,“ doplnil Foletti.

Projekt uspěl v programu MSCA-RISE, který je jedním ze schémat rámcového programu Horizon 2020. V letošním roce se stal jediným projektem v této kategorii koordinovaným z České republiky napříč všemi obory. S hodnocením 97,4 procenta se navíc umístil na druhém místě oborového panelu v rámci celé Evropy.

PAVEL ŽÁRA

Masarykova univerzita Brno, tiskový mluvčí