Výzkumný projekt odstartuje v lednu 2021 a počítá s řadou jak výzkumně-akademických aktivit, tak těch směřujících k laické veřejnosti. Odborníci se pod Folettiho vedením budou z nejrůznějších pohledů zabývat obcí Conques ve Francii, která má jak turistický, tak historický i politický význam. „Jde o významné místo na poutní cestě do španělského Santiago de Compostela, nachází se tam množství historických památek datovaných od 9. do 21. století. Conques má ale význam i z hlediska historie celé Evropy, je totiž průsečíkem dějin 19. a 20. století, které daly vzniknout konstruktu národních států,“ vysvětluje Foletti.

V lokalitě plánují vědci mimo jiné provést analýzu památek, vydat o ní odbornou monografii, ale také třeba vytvořit databázi nasbíraných dat či vyrobit 3D modely památek a krátkometrážní dokumentární filmy pro veřejnost.

Polární stanice Masarykovy univerzity na ostrově Jamese Rosse. Archiv MUNI.
Do Antarktidy odletěla osmičlenná expedice brněnské Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita jako koordinující instituce bude na projektu spolupracovat například s The City University of New York v USA, s německou Společností Maxe Plancka či s francouzským Národním výzkumným centrem. Zastoupeno je ale také italské vydavatelství Viella Libreria Editrice, které zastřeší vydávání tištěných materiálů, či místní Asociace pro ekonomický a kulturní rozvoj Conques. „Věřím, že právě díky spojení špičkových institucí s různým zaměřením – třeba na chemické analýzy materiálů, rekonstrukci historické krajiny či na komunikaci vědy – se památky světového kulturního dědictví v Conques podaří vrátit do povědomí nejen vědecké, ale i laické veřejnosti jako součást evropské sdílené identity,“ doplnil Foletti.

Projekt uspěl v programu MSCA-RISE, který je jedním ze schémat rámcového programu Horizon 2020. V letošním roce se stal jediným projektem v této kategorii koordinovaným z České republiky napříč všemi obory. S hodnocením 97,4 procenta se navíc umístil na druhém místě oborového panelu v rámci celé Evropy.

PAVEL ŽÁRA

Masarykova univerzita Brno, tiskový mluvčí