Anketa Strom roku je součástí iniciativy Sázíme budoucnost, která propojuje všechny, kterým není lhostejné naše životní prostředí. Zapojit se může každý, kdo pro to chce něco udělat. Ať už vysadit strom nebo o něj pečovat.

Celostátní anketu Strom roku pořádáme od roku 2002. Od té doby jsme obdrželi už celkem 1 531 návrhů stromů a do finále postoupilo 228 stromů. Do hlasování se zapojilo již 729 tisíc lidí, získali jsme téměř 2,8 milionu korun a tento výtěžek putoval na výsadbu a ochranu stromů.

Až do 22. dubna, který je zároveň Dnem Země, přijímáme přihlášky jednotlivách stromů na Nadaci parnerství.  Z nich odborná porota následně vybere 12 finalistů.  Porotci kromě dvanácti finalistů vybírají i stromy, kterým udělí čestný titul Strom hrdina. Jedná se o symbolické ocenění stromům, které přežívají v nepříznivých podmínkách, ohrožuje je kácení, vandalismus nebo jiná lidská činnost.

Od 21. června až do 12. září se rozhoduje o vítězi ve zpoplatněném hlasování. Získané prostředky putují na nové výsadby a ošetření stromů.  Podpořit strom je možné dvěma způsoby, prostřednictvím DMS a online na www.stromroku.cz.

Vyhlášení výsledků se koná 20. září 2021. Vítězný Strom roku vyhrává poukaz na arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a postupuje do mezinárodní soutěže Evropský strom roku.

DAVID KOPECKÝ