Socha byla realizovaná střelickou rodinou Patrika Smutného. Pan Smutný je správcem lesa rodiny Deymů od roku 2003, kdy byl této rodině v rámci restitucí vydán lesní a ostatní majetek v k.ú. Střelice u Brna. Návrh na výrobu sochy byl předán řezbáři pracujícího s motorovou pilou panu Jaroslavu Pecháčkovi z Hanušovic v červnu 2020.

Tento umělec je také autorem střelické Zvoničky umístěné v lokalitě Zabitý žleb z roku 2019. Vlastní vitráž odborně upravila majitelka střelické firmy SKLO plus paní Marta Štanglová. Měděnou stříšku nezištně na sochu vyrobil a připevnil pan Martin Jahoda.

JIŘÍ FUKAN
Střelice u Brna