V sobotu ráno chasa požádala radní o hodové právo. Odpoledne následovalo vystoupení malé krojované chasy a poté Moravská beseda a zavádění velké krojované chasy za hudebního doprovodu skupiny Skaláci. Program zakončila večerní zábava s kapelou Vysočinka.