Akcia sa zamerala na analýzu a diskusiu o súčasných medzinárodných konfliktoch, obchodných vzťahoch a politických témach. V sobotu, prvý deň podujatia, sa účastníci zhromaždili v konferenčnom centre s cieľom získať hlbší náhľad do aktuálnych udalostí. Program z trojice prednášok, ktoré osvetlili rôzne aspekty globálnych konfliktov.

Prvá prednáška sa venovala citlivému tému vývozu zbraní z Českej republiky. Odborníci na tento poli analyzovali zákony, etické aspekty a politické dôsledky predaja zbraní do zahraničia, čím sa pokúsili osvetliť rôzne pohľady na túto kontroverznú oblasť. Druhá prednáška sa zameriavala na politické a etnické konflikty v Afrike. Boli predstavené prípady konkrétnych konfliktov, spolu s analýzou príčin a možných spôsobov ich riešenia. Účastníci mohli získať širší pohľad na komplexné problémy, s ktorými sa africký kontinent stretáva. Tretia prednáška venovala pozornosť Vojne na Ukrajine a ponúkla komplexný pohľad na historický kontext, geopolitické faktory a humanitárne dôsledky tejto neustále sa vyvíjajúcej situácie.

V nedeľu sa atmosféra zmenila, a to vďaka grilovačke a otvorenej diskusii. Účastníci mali príležitosť stretnúť sa v neformálnom prostredí, vymeniť si názory a skúsenosti a rozvinúť nové myšlienky. Diskusia sa dotkla širokej škály tém, vrátane budúceho smerovania programu hospodárskej politiky a medzinárodných vzťahov. Zakončenie letnej školy prinieslo pohľad do minulosti, súčasnosti a budúcnosti medzinárodných vzťahov.

Účastníci odchádzali s novými poznatkami, obohatení o rôznorodé perspektívy a inšpiráciu pre budúce úvahy a kroky. Táto Letná škola hospodárskej politiky a medzinárodných vzťahov vytvorila priestor pre vzdelávanie, diskusiu a spoluprácu medzi odborníkmi a záujemcami. Je to dôkaz, že diskutovať o svetových udalostiach a ich dôsledkoch je kľúčom k lepšiemu porozumeniu a dosahovaniu harmónie v medzinárodnom prostredí. Pevne veríme že táto akcia je len prvým z ročníkov a že ďalšie roky prinesú znova zaujímavé témy a skvelých prednášajúcich.