Zámek Lednice patřil od poloviny třináctého století knížecímu rodu Lichtenštejnů a to až do konfiskace jejch majetku roku 1945. Zámecký park navazuje na areál zámku. První zmínku o místní okrasné zahradě, zvané Lust a Frauengarten, nalezneme už v soupisu majetku Hartmana druhého ze šestnáctého století. Od třicátých let sedmnáctého století jej nechali majitelé postupně přebudovat na velkorysý barokní park.

První cizokrajné dřeviny sem přivezli na konci devatenáctéhostoletí a postupně zde vznikla ojedinělá sbírka severoamerických dřevin. Park často zaplavovala Dyje, proto majitelé vyhloubili ohromný rybník a vytvořili soustavu ostrůvků. V devatenáctém  století park dostal dnešní podobu. Připomíná staré italské a francouzské zahrady. V hlavní pohledové ose je průhled parkem zakončený minaretem, postaveným na dřevěných pilotech v bažinaté půdě.  Jedním z majitelů panství v nadcházejícím století byl Karel I., který nechal vybudovat vodárnu na zásobování fontán, vodotrysků, kaskád, kanálů, nádrží a vodních her.

Park v plném květu je již pro návštěvníky otevřený. Zámek a skleník správci areálu zpřístupní od 1. června. Minaret je zatím uzavřený.