Zpřísněné podmínky, které chrání půdu před erozí, plní zemědělci čtvrtým rokem. „Znamená to pro nás změny v mechanizaci, způsobu hnojení i řešení a přenastavení plánu osevního postupu,“ popsal ředitel Pooslaví Lukáš Jurečka. Od příštího roku vstoupí v platnost protierozní vyhláška ministerstva zemědělství a životního prostředí. I ta přinese další změny, které budou mít vliv na hospodaření. Agronomové musí neustále sledovat změny v legislativě a ty zapracovávat do zemědělského podnikání. Eroze půdy je velmi přísně hlídána. Jakoukoliv událost řeší Státní pozemkový úřad. Zjišťuje se, zda zemědělec dodržel všechna protierozní opatření, nebo se jednalo o vyšší moc. Pokud se najde nějaké pochybení, na zemědělce dopadají citelné ekonomické sankce a krácení dotací.

Intenzita srážek se stále zvětšuje. Přívalový déšť odnese zeminu během několika minut

„Na našich polí máme zavedena protierozní opatření, ale od klimatologů víme, že bude nadále docházet ke změně klimatu. Intenzita srážek se bude stále zvyšovat a při extrémech počasí na polích nemusí sebelepší protierozní technologie zadržet všechnu vodu,“ upozorňuje Lukáš Jurečka. Zemědělci dělají maximum proto, aby půdu, na které hospodaří, ochránili, ale boj proti klimatickým změnám je náročný a dlouhodobý.

Osetí dráhy soustředěného odtoku zabraňuje erozi půdy

Jednou z půdoochranných technologií je osetí dráhy soustředěného odtoku. Pomáhá tam, kde je svahovité pole a voda stéká do nejnižšího místa. Jedno takové pole o rozloze 49 ha se nachází u Čučic a právě sem zavezl Lukáš Jurečka účastníky demonstrační farmy. „Když spande za hodinu 40 mm srážek, tak je to spousta vody, která odteče a vezme s sebou svrchní část půdy. Proto jsme pole rozdělili na menší parcely, na té nejmenší o rozloze tří hektarů, která lemuje dráhu soustředěného odtoku, jsme zaseli vojtěšku. Je to plodina se silným protierozním faktorem. Na další části jsme zaseli kukuřici a řepku,“ popisuje zemědělec Jurečka a dodává, že při vhodném rozdělení pole je agronom schopen sem dostat až na polovinu výměry plodinu, která je pro erozi nebezpečná, a to je kukuřice. Na druhou stranu je potřeba říct, že se zemědělcům zvyšují náklady tím, že na pole musí jezdit vícekrát, a to podle toho, jak která plodin potřebuje zasít, ošetřit nebo sklidit. To znamená, že se zemědělská technika častěji pohybuje na silnicích a také častěji vjíždí do pole.

EVA FRUHWIRTOVÁ