Zlatou medaili 41. pokračování soutěže získali studenti Gymnázia J. V. Jirsíka z Českých Budějovic, jako druhý se umístil tým Střední průmyslové školy elektrotechnické F. Křižíka z Prahy. Červnové finále bylo vyvrcholením korespondenční soutěže, které se zúčastnilo celkem 49 tříčlenných družstev, tedy 147 mladých lidí ze základních a středních škol z celé ČR. Dvouhodinový program moderoval Vladimír Kroc z Českého rozhlasu spolu s Pavlem Sukem z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na pražské ČVUT, který se zároveň zhostil úlohy odborného porotce.

Soutěž je součástí nejstaršího vzdělávacího programu společnosti ČEZ. Navazuje na projekt osvětových besed „Energie – budoucnost lidstva", který běží nepřetržitě již 21 let. V důsledku koronavirové pandemie byla prezenční forma besed loni v říjnu opět nahrazena online přenosy, kdy prostřednictvím videokonferencí každý den několik desítek žáků a studentů základních a středních škol diskutovalo o energetické budoucnosti. Od půlky května byly znovu obnoveny klasické přednášky probíhající přímo v jednotlivých školách.

Martina Drábková, SPŠ a VOŠ Brno Sokolská