Potok Kněhyně pramenící na úbočí kopce Čertův mlýn v Moravskoslezských Beskydech a vlévající se do Rožnovské Bečvy, je kromě charakteristického rázu horské bystřiny na svém horním toku také specifický pískovcovými lavicemi a velkými pískovcovými hrnci na toku dolním.

Zdroj: Jiří Baran

Tyto útvary jsou pro Beskydy ojedinělé. Vznikly vodní erozí, kterou se vytvořily lavice a erozní rýhy v nich, a zároveň vířivým prouděním vody, jež unáší jemnozrnný materiál (tzv. evorze), vznikly hrnce.

Zdroj: Jiří Baran

Podél pravého břehu toku Kněhyně, lemovaného stromy a keři, vede vyšlapaný chodníček, kterým je možno téměř bez problémů sledovat říčku a kochat se nejen roztodivně vytvarovanými a zaoblenými pískovcovými kameny, ale také prostředím podél břehů.

Zdroj: Jiří Baran
Soutok Moravy a Bečvy v Tovačově a tovačovská jezera
FOTO, VIDEO: Spojení Bečvy a Moravy z výšky. Vydejte se k soutokům řek i potůčků

Zdroj: z webu astrocesty, dostupné zde