Než se pes dostane k tomuto speciálnímu typu testování, musí projít několika stupni zkoušek, které ověřují jeho ochotu k práci ve vodě a spoustu dovedností. V sobotu 4.7.2020 trénovali psovodi z Jihomoravské brigády Svazu záchranných brigád kynologů ČR na rybníku Vrkoč u Pohořelic řadu specifických činností. Psi nastupovali a vystupovali ze člunu, museli zvládnout  jízdu ve člunu, přinášení lana a přitahování nepojízdného člunu ke břehu. Hledali ztracené pádlo na hladině a nosili  různé předměty do lodí či na břeh.

Jak náročný den vypadal jak si psi vedli, mohou čtenáři vidět na fotografiích.

TOM SVOBODA