Navlékám korálky léta,
už dlouhá, dlouhá léta.

Ukládám je do vzpomínek
jako životadárný pramínek.

Jako vzácný drahokam,
když se na Tebe zadívám.

Jak záříš milým úsměvem
s nevyřčeným nápěvem,

než skončí sluníčkové léto
a semafor rozsvítí své veto.

Pavel Kyselák