„Jsme hrdí na to, že můžeme podporovat projekty a organizace, které jsou pro naše spolupracovníky a zákazníky v komunitách, kde žijeme a pracujeme, skutečně důležité. Náš unikátní grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme“, ale také každodenní darování potravinových přebytků, sbírky potravin a školních pomůcek pro potřebné jsou výstižnými příklady toho, jak každý den pomáháme komunitám,“ uvedl na komunitních dnech v Brně manažer komunikace pořádající společnosti Michal Vaňáček.

Grantová podpora zamířila do organizací zaměřujících se na tři různé oblastí. Organizace Na počátku pomáhá těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni, Tichý svět se zaměřuje na pomoc neslyšícím a Diecézní charita Brno provozuje hned několik zařízení – například denní stacionář, centrum pro sociálně znevýhodněné občany či domácí hospic.

Zdaleka se nejedná o první podpořené regionální organizace v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Dříve již v zákaznickém hlasování uspěla například organizace Za sklem, která v regionu poskytuje pomoc a podporu osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinám.

Grantový program podpoří i další dobročinné projekty. Momentálně probíhá již jeho 14. kolo, ve kterém mohou neziskové a příspěvkové organizace z Brněnska až do 3. listopadu přihlásit své projekty zaměřené na zlepšení kvality života ve městě a jeho okolí. V rámci celé České republiky budou vítězné projekty podpořeny celkovou částkou přesahující 3 miliony korun.