Výstava  e otevírá téma vztahu člověka a vlka v období před třiceti tisící lety. Vztahy pravěkých lovců mamutů a divokých šelem představíme nejen skrze pavlovský nález, ale i pomocí  dalších  příkladů z jiných archeologických lokalit lovců mamutů. Model lebky vlka nahradí od 16. října, Mezinárodní den archeologie,originál, který ovšem bude k vidění pouze 5 dní, a to 16. 10., 17. 10., 22. 10., 23. 10. a 24. 10.  Výstava je k vidění do 28. 11. 2021. Autorem výstavy je Sandra Sázelo a spolupodílel se Archeologický ústav Akademie věd v Brně, v.v.i a grafické studio Pixle.

Zuzana Havlická

kurátor a správce Archeoparku Pavlov