Střední zdravotnická škola Brno je školou s dlouhou tradicí. Budovy školy na Jaselské číslo 7 a 9 slouží vzdělávacím účelům již od let 1897 a 1899. Jejich zaměření mělo vždy blízko k oboru zdravotnictví.

Obě budovy nechal postavit Ženský vzdělávací a výrobní spolek Vesna. Na budově číslo 7, původně určenou pro průmyslovou školu, pracoval stavitel Antonína Tibicha i architekt Dušan Jurkovič. Roku 1899 vznikla vedlejší budova číslo 9 určená pro dívčí lyceum. Zdobí ji reliéf dívky nesoucí ve vztyčené pravici pochodeň a v levici otevřenou knihu jako symbol vzdělání. Nejvýznamnějším prostorem interiéru školy je dvorana ve starší budově. Nástropní freskou moravských Slovaček a nástěnnými obrazy ji vyzdobil malíř Joža Úprka. Dnes toto místo slouží jako reprezentativní místnost pro slavnostní shromáždění školy.

Polární záře z obce Klobouky ve středních Čechách
Noční oblohu nad Českem prozářila polární záře. Lidé nevěřili vlastním očím

Později obě budovy odkoupilo město Brno. Jejich poslání vychovávat a vzdělávat ve zdravotnických oborech zůstalo zachováno. Základem dnešní školy byla cvičná Odborná škola pro ženská povolání na ulici Lipová a při ní pokusná škola výživy. V letech 1948–1949 se obě složky spojily a zaměřovaly se postupně na zdravotnický obor.

Škola prošla mnoha změnami. Ale nedílnou součástí stále zůstává praxe ve zdravotnických zařízeních. Zachovala si vysokou úroveň i díky účasti v mnoha soutěžích a projektech. Za všechny jmenujme například celostátní soutěž první pomoci či Hartmann School Awards.

Centrum Brna v obklopení maškar.
Centrum Brna v obklopení maškar. Podívejte se do bohaté fotogalerie

Školou prošlo za tu dobu už 15 134 absolventek a absolventů, kteří patří k velmi vyhledávaným pracovníkům ve zdravotnictví.

Věra Winklerová a Milena Spurná