Naše škola, vědoma si možnosti dlouhodobého zavření škol, nastavila propracovaný systém distančního vzdělávání. Nutno podoktnout, že malou chvilku trvalo, než byl celý systém od prvního po devátý ročník funkční.

Avšak i díky tomu, že jsme ve škole před rokem a půl zavedli systém G Suite od firmy Google, proběhl začátek moderního způsobu distanční výuky poměrně hladce. Mimochodem uvedený systém je pro školy zcela zdarma.

Pro všechny žáky jsme tak zavedli společné google účty, včetně společného úložiště. Žáci mají své školní mailové účty, které jim umožňují se připojit do společného systému, kde jsou k dispozici online materiály, dá se připojit ke Google Classroom či webinářům (Google Meet).

Žáci a rodiče mají v rámci rozvrhu přehled o online hodinách. Jako škola nabízíme pomoc i školního psychologa, speciálního pedagoga či asistentů pedagoga. Všichni výše uvedení pomáhají pomocí online doučování žákům se speciálním vzdělávacími potřebami nebo probíhají online konzultace.

Dále pokračují zájmové kroužky, jako například badatelský kroužek nebo příprava žáků devátého ročníku na přijímací řízení na střední školy. Snažíme se tak o to, aby žáci za současné situace získali takové znalosti a dovednosti, které jsou s využitím moderních technologií vůbec reálné.

Co však žákům chybí je osobní kontakt, který jim nemůže vynahradit ani online setkání přes internet. Všichni doufejme, že se celá situace v novém školním roce stabilizuje.

Na úplný závěr musím jako ředitel školy velmi pochválit naše učitele, kteří se velmi snaží o jakékoliv zlepšení současné výuky a tvoří mnoho skvělých materiálů.

Zároveň jsem rád, že funguje výborná komunikace mezi rodiči a školou, jelikož bez vzájemné kooperace mezi školou a rodiči nelze současnou distanční výuku vůbec realizovat.

JAKUB CIMALA
ředitel Základní školy Hudcova v Brně