Pan Hloušek se zúčastňoval různých kulturních seminářů a besed, které se pořádaly pro brněnské kumštýře. Vedle něho sedával později velmi známý a populární Eduard Hrubeš – špičkový konferenciér (dnes by se řeklo moderátor) a hudebník. Aby zpestřil svá vystoupení, pořídil si mandolínu. Postupem času svoji uměleckou profesi s mandolínou zaměnil za jiný nástroj: koupil si kameru. Kromě toho, že sám natáčel, byl členem Klubu filmových amatérů a jeho posledním předsedou. Patřil mezi hlavní organizátory Brněnské šestnáctky – velmi známého mezinárodního soutěžního filmového festivalu, který má v Brně více než šedesátiletou tradici.

V této činnosti pokračuje jeho prvorozená dcera Katka. Natočila několik amatérských filmů a již osmnáct let je ředitelkou Malé šestnáctky – filmového festivalu pro děti a mládež. Celý pracovní život strávil až do důchodu na Vysoké škole zemědělské. Pracoval zde v laboratoři jako samostatný technický pracovník. Měl rovněž na starosti studenty v praktické části jejich vysokoškolského studia až do doby, než mu byla činnost zakázána. Přispíval také do studentského fakultního časopisu.

Psí kousky v brněnských Modřicích. Klienti si užili oblíbenou canisterapii
Psí kousky v brněnských Modřicích. Klienti si užili oblíbenou canisterapii

Nadějnou kariéru pozastavil Milanovi srpen 1968, kdy se otevřeně postavil proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy. Z jeho vyprávění si vzpomínám, že vždy v létě pracovně jezdili do slovenských Nízkých Tater. Zkoumali zde výrobu brynzy z ovčího mléka. Starý bača jim dával ochutnávat mléko a poté brynzu, kterou měl v dřevěném škopíku, kolem něhož létalo hejno mušek a much. Zkrátka hygiena nevalná. Pánové ze školního týmu statečně ochutnávali, ale jejich kolegyně ochutnávku cpali do ovčáckého psa. Nicméně v čisté a sterilní školní laboratoři se jim brynzu vyrobit nepodařilo.

Krom běžné denní práce Milan Hloušek ve škole vykonával čestnou funkci pedela. Stávalo se tak v době, kdy ve škole probíhaly promoce absolventů školy. A tak přicházel v čele akademického doprovodu do vyzdobené auly, kde už čekali slavnostně naladěni absolventi Vysoké školy zemědělské v Brně. Dnes už se Milan Hloušek na nás dívá z nebe. Sedí na obláčku s vážnou tváří, aby zachoval důstojnost této ceremoniální funkce a v rukou drží žezlo, které přináleží pedelovi.

Pavel Kyselák