Zjímavý je výlet od rozhledny v Mokré, přes Hostěnickou vyhlídku, okolí Hostěnic, dále k Hostěnickému propadání, krásnou přírodou k jeskyni Pekárna, kapli Mitrovských směrem k Horákovu kde nádherně kvete červený jetel.

STANISLAVA ŠKVARENINOVÁ