Zastawka, tak se jmenoval zájezdní hostinec na křižovatce důležité obchodní cesty na Rosice, Ivančice, Náměšť nad Oslavou a Velkou Bíteš. Stál samostatně na okraji rozsáhlých lesů v místech někdejšího Hornického domu (budova vedle kaple sv. Jana Křtitele). Ve vrchnostenských archivech je jeho název uveden v roce 1775. S objevem černého uhlí vzniká o sto let později okolo hostince obec a dostává jméno Boží Požehnání, německy Segen Gottes.

Jenže dolování uhlí bylo božím požehnáním nejvíc pro těžaře, samotní havíři a místní název příliš neprožívali. Navíc se více používal německý ekvivalent Segen Gottes. A tak po vzniku Československé republiky v roce 1918 hned nově vzniklé zastupitelstvo požádalo o změnu názvu na dávnou Zastávku. Jak vyplývá ze sbírky zákonů s vyhláškou ministerstva vnitra z ledna 1921, změna názvu byla povolena 3. listopadu 1920. „Povolení vydala Zemská politická správa,“ přiblížil Dalibor Kolčava, znalec Zastávky a člen Vastivědného spolku Rosicko-Oslansko, který se historií obce zabývá dlouhá léta a momentálně s kolegy o ní připravuje knihu. Po přesném datu změny pátral a nakonec potřebné dokumenty našel v Moravském zemském archivu. „V Lexikonu obcí ČSR se jméno Zastávka objevuje od roku 1924, pošta a nádraží začaly užívat název Zastávka u Brna v lednu 1925,“ doplnil badatel.

V Zastávce u Brna mohou děti namalovat přání, které udělá radost obyvatelům domova pro seniory.
Advent v Zastávce. Přečtou si Vánoční noviny, děti namalují přání pro osamělé

Tomuto zásadnímu dějinnému mezníku se věnuje výstava v Regionálním informačním centru Zastávka. Otevřena byla 19. října a zůstat měla měsíc, ale doba trvání se prodlouží zřejmě až do konce letošního roku. Současná epidemie odsunula i slavnostní připomínku změny názvu s kulturním programem. „Jak jen to bude možné a bezpečné, aby se shromáždilo více lidí, akci uspořádáme. Teď nabízíme zájemcům alespoň virtuální nahlédnutí na zajímavé zastávecké momenty na našem Facebooku,“ uvedla za pořadatele  Jarmila Helsnerová.

Základem expozice jsou historické fotografie „Vycházeli jsme především z archivu Regionálního informačního centra, ale také jsme využily snímky od občanů Zastávky, které nám k této příležitosti zapůjčili. Z dobových materiálů jsme vybrali zajímavé texty a dokumenty,“ popsala šéfka centra.

V Brně začal v úterý průzkum historického viaduktu.
Začal průzkum historického viaduktu v Brně. V budoucnu tam má být promenáda

Při svém vzniku byla Zastávka obcí hornickou, uhlí se zde dolovalo od roku 1788 po dobu zhruba 180 let. Nechybí tedy spousta fotografií s touto tematikou. „Proto jsme také zmapovali důl Julius a zařadili další fotografie, převážně snímků z dalšího zastáveckého dolu Herring. Časovou osu jsme doplnili popisky a vypovídajícími fotografiemi,“ vysvětlila Helsnerová. Dokumenty a snímky doplňují vitriny s hornickými artefakty, od svítilen, přes dýchací přístroje po pamětní předměty k někdejším Dnům horníků. Historii Zastávky dokreslují nejdůležitější a nejzajímavější osobnosti – letec RAF Alois Keda, spisovatel a ředitel dolu Julius Mirek Elpl, pedagog a malíř Jan Žalud, pedagog Antonín Rada, architekt a stavitel Richard Martin či badatel František Čech. „Máme také fotografie všech představitelů obce s jejich podpisy,“ dodala Kateřina Havlová z RIC, které sídlí u nádraží. Hlavní zdejší koleje (a pak železárny u dolů) stojí za rozvojem těžby uhlí a Zastávky samotné. Mimo jiné železnice mezi Brnem a Božím Požehnáním vystavěná v letech 1852 – 1855 byla jedna z prvních v českých zemích a rakouském mocnářství.

Bruslení v Brně. Ilustrační foto
Bruslení bude, zní z brněnských kluzišť. Poslední slovo má ale PES

Při plánování výstavy se pracovnice centra domluvily na spolupráci se místním Domem dětí a mládeže a se Základní uměleckou školou. „DDM pro tuto příležitost vyrobil keramické kachlíky významných budov, které jsme doplnily mapou. Žáci umělecké školy podle článku pana Dalibora Kolčavy zobrazily zastávecké hostince a jejich provozovatele. Přidáním popisků k jejich výtvarným dílkům jsme doplnily představu o místních restauracích a lokálech od doby jejich vzniku,“ dodala Jarmila Helsnerová.

V Zastávce se těší, až nebudou muset výstavu zprostředkovávat jen přes monitory, ale uvítají návštěvníky naživo. Ti si navíc budou moci pořídit dvě pohlednice, které u příležitosti výročí obec vydala.

HALKA HORKÁ

Mikroregion Kahan