Týmy byly rozděleny do dvou kategorií: mladší a starší žáci. Soutěž měla celkově velmi dobrou úroveň a všichni soutěžící se jí zhostili se ctí.

Pět stanovišť rozmístěných na v okolí školy Jaselské představovalo reálné krizové situace, kde soutěžící museli prokázat své schopnosti. Stanoviště se nacházela ve sklepě školy, na Špilberku, v hudebním klubu Music Lab a dvě byla umístěna na Obilním trhu. Účastníci se museli vypořádat s různými druhy simulovaných zranění, jako jsou uříznuté prsty při neopatrném kutilství, následky autonehod, pády ze žebříku, úrazu elektrickým proudem nebo hromadné nehody. Díky pečlivé práci maskérů a herců byly simulace velmi autentické.

Na dvoře školy byla umístěna obrazovka, která přenášela záběry z jednoho stanoviště, což umožnilo žákům zpětně analyzovat své výkony v poskytování první pomoci. Doprovodný program nabídl další zajímavé aktivity, jako například trénink resuscitace ve virtuální realitě prostřednictvím VR brýlí pod vedením pracovníků firmy AV Media nebo ukázky práce záchranných psů vycvičených na vyprošťování lidí.

Celá akce byla zakončena slavnostním vyhlášením vítězů na dvoře školy. Kromě hodnotných cen si soutěžící odnesli především cenné zkušenosti a nezapomenutelné zážitky, které budou prospěšné v jejich budoucí kariéře.