Už v úterý 25. října se koná první akce – sázení stromků v rámci projektu „Náš pestrý les“. Na tomto projektu spolupracujeme s Mendelovou univerzitou v Brně, stromky budeme sázet v lese Písky u zastávky Lesní školka za Soběšicemi.

Dne 1. listopadu se koná pod názvem „Daruj krev pro Jaselskou“ darování krve prvodárci formou hromadného odběru na Transfuzní stanici Fakultní nemocnice U Svaté Anny na Pekařské ulici v Brně. Cílem organizátorů je vzhledem k 75. výročí založení školy získat 75 dárců a dárkyň, krev mohou darovat i rodiče žáků školy.

Virtuální cestu k hrobu Florence Nightingalové (zakladatelky ošetřovatelství jako vědy) v britském East Wellow školní parlament odstartuje 17. listopadu. Délka cesty je cca 1 601 kilometrů. Žáci i učitelé budou zaznamenávat a zasílat škole údaje o kilometrech chůze i běhu, které absolvovali. Třída s nejvyšším počtem kilometrů bude odměněna.

Studenti si užili projektový den, vítězové soutěže pak jeli do Vídně.
Soutěžili v pokládání zámkové dlažby i stavbě zdi. Vítězové jeli do Vídně

Naše škola je pravděpodobně jediná zdravotnická škola v republice, která nechala ušít historické uniformy ošetřovatelek z doby Florance Nightingalové. K výročí školy je vystaví. Autorka uniforem dbala i na autentičnost materiálů, ze kterých jsou vyrobené.

Škola spolupracuje na projektu iKAP JMK II a vybudovala Centrum odborného vzdělávání: simulační místnost vybavenou nejmodernějšími elektronickými pomůckami k nácviku ošetřovatelství. Jsou zde umístěny programovatelné elektronické cvičné figuríny a jiné. Do figurín lze z velína zadat program a studenti musí reagovat na změnu zdravotního stavu pacienta, například změnu srdečního rytmu, EKG, atd. Na jiných figurínách lze procvičovat odborné výkony, například zavádění cévek či aplikace injekcí. Součástí je i nácvik vedení elektronické dokumentace o nemocných.

Naše škola nese označení „Světová škola“ a „Škola podporující zdraví“, účastní se i programů Erasmus+, Do světa a dalších.

Kromě těchto akcí škola k výročí připravuje almanach, plakáty s údaji o historii školy, přehlídku historických sesterských uniforem, videa o naší práci (i pro veřejné využití), dny otevřených dveří pro absolventy školy i veřejnost, soutěž ve tvorbě rodokmenu školy a vizi futuristické uniformy.

Jiřina Svobodová