„Připravili jsme několik seminářů na téma pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí. Po teorii jedeme vždy do terénu a vše si ukazujeme přímo na polích. Čeká nás ještě jeden seminář, a to 7. října,“ popsal ředitel družstva Lukáš Jurečka. Jak mohou zemědělci ochránit půdu před erozí? Plodiny s nízkou ochrannou funkcí jsou především ty, které hůře odolávají erozi. Jedná se o širokořádkové plodiny jako je kukuřice, cukrová řepa, slunečnice. „Běžná šířka řádku v kukuřici je 75 centimetrů, a to je velký prostor pro vodu, která když naprší, aby začala nabírat hlínu a dala půdu do pohybu. Jiné to je u obilovin, protože ty jsou sety nahusto a je tam menší prostor,“ popisuje Lukáš Jurečka.

Na jednom z polí použili technologii osetí dráhy odstředivého odtoku. „Máme tady údolnici, do které zatéká voda. Aby se nestalo, že z toho vznikne potok, který, odnese půdu, tak v ní máme nasetou vojtěšku. Ta je vysoce protierozní, hustě setá, je to víceletá plodina a díky svému kořenovém systému zadrží srážky,“ vysvětluje Lukáš Jurečka kolegům zemědělcům. Z obou stran pásu vojtěšky pak měli zasetou pšenici. Na podzim vždy připravují v Nové Vsi oblíbený den otevřených dveří v družstvě pro širokou veřejnost. Zářijový termín z preventivních důvodů kvůli koronaviru zrušili. Zváží však uspořádání v říjnu. Bude záležet na covidové situaci.

EVA FRUHWIRTOVÁ